Liity jäseneksi

Limingan-Temmeksen Metsästysyhdistys ry, säännöt § 4:

"Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi voi johtokunta hyväksyä Limingan kunnan, Tyrnävän kunnan Temmeksen kylän ja Rantsilan kunnan Kärsämäen kylän alueella kaksi vuotta asuneet hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt ja henkilöt, jotka omistavat tai hallitsevat metsästysmaata yhdistyksen alueella ja tekevät siitä metsästysvuokrasopimuksen yhdistyksen kanssa. 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai sen määräämälle."

 

Jäsenmaksu (vuosikokous 21.2.2016)

  • uusien jäsenten liittymismaksu 70€
  • yhdistyksen maksavien jäsenten jäsenmaksu 50€
  • jäsen- ja liittymismaksu laskutetaan
  • viivästymismaksu 10€ myöhästyneestä jäsenmaksun suorittamisesta

Jäsenhakemus ja virkatodistus toimitetaan sihteerille ja ne käsitellään johtokunnan kokouksessa.

Sihteeri: Katja Bildo
Temmesjoentie 13 B,
91900 Liminka 0404109561

litemy.sihteeri@gmail.com

Tulostettava jäsenanomuslomake