Kesäkokouksen 18.7.2018 päätökset metsästyskaudelle 2018-2019

Pienriistan rauhoitusalueet:

- Rantakylän raja-sähkölinja-Liminganjoki-naisten väylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tie- Rantakylän raja. Edellä mainitun alueen rauhoitus päättyy 1.10.2018 klo 00.00. Kartta

- Suutarinkylässä Tyrnäväjoen ja Kylmäläntien välinen alue, välillä Alatemmeksen erän raja- Rajalan tila. Kartta

- Temmeksellä Vanhantienvarren- Vt 4:n- Heinijärventien- Temmesjoen välinen alue. Kartta

- Pehkosen/Jukka Koskiahon maa-alue. Kartta

Metsästysajat:

Kyyhky, vesilinnut, metsäkanalinnut valtion aika

- rauhoitusalueen rajana olevan sähkölinjan länsipuolella kyyhkyjahti alkaa 20.8. klo 12.00.

Merihanhen metsästys alkaa 10.8 viljelyspelloilla maanomistajan luvalla

Jänis/rusakko valtion aika

Kauris valtion aika. Kiintiö 3+3

Peltopyy rauhoitettu

Limingan lahden vesialueella luotiaseen käyttö vesilinnustuksessa on kielletty turvallisuussyistä.

Kiinteiden keinopuskien teko vesialueella on kielletty. Viljelyksiä ei saa tallata, hylsyt ja roskat kerätään mukaan!

Saaliskiintiöt:

Metsäkanalinnut 3 kpl/kausi/metsästäjä - yksi saa olla metso.

Jäsenen mukana olevan luvan lunastaneen vieraan saaliskiintiö on myös em./kausi

Metsäjänis/rusakko - ei saaliskiintiötä

Joulurauha

Joulurauha riistalle 23.12.- 25.12.2018

Saalisilmoitus

31.1.2019 mennessä pj. Toni Kumpuvaara (litemy.pj@gmail.com), siht. Katja Bildo (litemy.sihteeri@gmail.com)

Lupien hinnat Liminganlahden vesialue: kartta

- jäsen 35€/kausi

- vieras aloitusvuorokausi 20.8. klo 12.00-21.8. klo 00.00 50 €

- 21.8. klo 00.00 lähtien 25 €/vrk

- vieraskausilupa 100 €

Maa-alue:

- vieraan päivälupa jäsenen mukana 15 € /päivä

- vieraskausilupa jäsenen mukana 150 €

Koemaksut: Yhdistyksen ulkopuolisille koirille, ns. ”pitkänkokeen” maksu 25€/koesuoritus

Lupamyynti: Luvat myydään internetissä kotisivujen ohjeiden mukaan. Poikkeuksena maa-alueen kausilupa, joka ostetaan puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Suutarinkylä: Mauri Alasuutari, Kylmäläntie 155, 91800 Tyrnävä, puh. 0500 277333

Maksuohjeet seuran tilille ks. www.litemy.fi