Kesäkokouksen 26.7.2022 päätökset metsästyskaudelle 2022-2023

Päätettiin rauhoittaa seuraavat alueet


- Limingan kirkonkylän ympäristön alue: Rantakylän
raja-sähkölinja-Liminganjoki-naisten
väylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tie-Rantakylän raja. Edellä mainitun alueen
rauhoitus päättyy 1.10.2022

- Suutarinkylän alueelta Tyrnäväjoen ja Kylmäläntien
välinen alue, välillä Alatemmeksen erän raja- Rajalan tila. Edellä mainitulla alueella sallitaan loukkupyynti.

- Temmeksen alueelta Vanhantienvarren- Vt 4:n-
Heinijärventien- Temmesjoen välinen alue

- Pehkosen/Jukka Koskiahon maa-alue Lännentien varrella.

- Kiiskilänkylässä, Kuorilehto Meerin omistama
kaivettu vesiallas

- Temmeksellä Raimo Junttilan pellot

- Suutarinkylässä Seppo Tervon kosteikko alue.Metsästysajat:

Kyyhkyjahdin metsästysajaksi päätettiin valtion aika,
paitsi rauhoitusalueen rajana olevan sähkölinjan länsipuolella kyyhkyjahti alkaa 20.8.klo 12.00.

Päätettiin rauhoittaa peltopyy ja riekko.

Hallitus esitti merihanhen metsästyksen alkavan valtion ajalla

10.8 viljelyspelloilla maanomistajan luvalla, joka hyväksyttiin.

Päätettiin, että kiinteiden keinopuskien teko ja

luotiaseen käyttö Limingan lahden vesialueella ovat kiellettyjä turvallisuussyistä.


Vesilintujahti valtion aika.

Metsäkanalintujen metsästysajaksi päätettiin valtion
aika.

Jäniksen metsästysajaksi päätettiin valtion aika. Metsäjänikselle ja rusakolle ei kiintiötä.

Kauriin metsästysajaksi päätettiin valtion aika. Kiintiö 1 kauris/metsästäjä/kausi sekä vierasluvalla metsäsvä 1 kauris/metsästäjä/kausi jäsenen mukana.


Metsäkanalintujen saaliskiintiöksi päätettiin 4 kanalintua,
joista yksi saa olla metso/koppelo/metsästyskausi. Pyylle ei kiintiötä. Vieraalle kiintiöt ovat samat.

Riistan joulurauha 24.-25.12.2022.


Pienriistan rauhoitusalueet

- Rantakylän raja-sähkölinja-Liminganjoki-naisten väylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tie- Rantakylän raja. Edellä mainitun alueen rauhoitus päättyy 1.10.2022 klo 00.00. Kartta

- Suutarinkylässä Tyrnäväjoen ja Kylmäläntien välinen alue, välillä Alatemmeksen erän raja- Rajalan tila. Kartta

- Temmeksellä Vanhantienvarren- Vt 4:n- Heinijärventien- Temmesjoen välinen alue. Kartta

- Pehkosen/Jukka Koskiahon maa-alue. Kartta

Lupien hinnat Liminganlahden vesialue: kartta

- jäsen 35€/kausi

- vieras aloitusvuorokausi 20.8. klo 12.00-21.8. klo 00.00 50 €

- 21.8. klo 00.00 lähtien 25 €/vrk

- vieraskausilupa 100 €

Maa-alue:

- vieraan päivälupa jäsenen mukana 15 € /päivä

- vieraskausilupa jäsenen mukana 150 €

Pienpetojen pyyntilupia ei myydä yhdistyksen ulkopuolisille.


Koemaksut: Yhdistyksen ulkopuolisille koirille, ns. ”pitkänkokeen” maksu 25€/koesuoritus


Lupamyynti: Luvat myydään internetissä kotisivujen ohjeiden mukaan. Poikkeuksena maa-alueen kausilupa, joka ostetaan puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Maksuohjeet seuran tilille ks. www.litemy.fi


Reviirin tunnukset:

Käyttäjätunnus: litemy.1776@reviiri.org

Salasana: Litemy12345

Kartta on vielä keskeneräinen.