Kesäkokouksen 26.7.2022 päätökset metsästyskaudelle 2022-2023Metsästysajat

Kyyhkyn metsästysajaksi päätettiin valtion aika,
paitsi rauhoitusalueen rajana olevan sähkölinjan länsipuolella kyyhkyjahti alkaa 20.8.klo 12.00.

peltopyy ja riekko on rauhoitettu.

Merihanhen metsästys valtion ajalla 10.8 viljelyspelloilla maanomistajan luvalla.

Kiinteiden keinopuskien teko ja luotiaseen käyttö Limingan lahden vesialueella ovat kiellettyjä turvallisuussyistä.


Vesilintujahti valtion aika.

Metsäkanalintujen metsästysaika on valtion aika.

Jäniksen metsästysaika on valtion aika. Metsäjänikselle ja rusakolle ei kiintiötä.

Kauriin metsästysaika on valtion aika. Kiintiö 1 kauris/metsästäjä/kausi sekä vierasluvalla metsästävä 1 kauris/metsästäjä/kausi jäsenen mukana.


Metsäkanalintujen saaliskiintiö on 4 kanalintua,
joista yksi saa olla metso/koppelo/metsästyskausi.
Pyylle ei kiintiötä. Vieraalle kiintiöt ovat samat.

Riistan joulurauha 24.-25.12.2022.


Pienriistan rauhoitusalueet

- Rantakylän raja-sähkölinja-Liminganjoki-naisten väylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tie- Rantakylän raja. Edellä mainitun alueen rauhoitus päättyy 1.10.2022 klo 00.00. Kartta

- Suutarinkylässä Tyrnäväjoen ja Kylmäläntien välinen alue, välillä Alatemmeksen erän raja- Rajalan tila. Kartta

- Temmeksellä Vanhantienvarren- Vt 4:n- Heinijärventien- Temmesjoen välinen alue. Kartta

- Pehkosen/Jukka Koskiahon maa-alue. Kartta

- Kiiskilänkylässä, Kuorilehto Meerin omistama
kaivettu vesiallas

- Temmeksellä Raimo Junttilan pellot

- Suutarinkylässä Seppo Tervon kosteikko alue


Reviirin tunnukset:

Käyttäjätunnus: litemy.1776@reviiri.org

Salasana: Litemy12345

Kartta on vielä keskeneräinen.