Kesäkokouksen päätökset metsästyskaudelle 2023-2024

Metsästysajat 2023-2024

Kyyhkyn metsästysajaksi päätettiin valtion aika,
paitsi rauhoitusalueen rajana olevan sähkölinjan länsipuolella kyyhkyjahti alkaa 20.8.klo 12.00.

Peltopyy ja riekko on rauhoitettu.

Merihanhen metsästys valtion ajalla 10.8 viljelyspelloilla maanomistajan luvalla.

Vesilintujahti valtion aika. Kiinteiden keinopuskien teko ja luotiaseen käyttö Limingan lahden vesialueella ovat kiellettyjä turvallisuussyistä.

Jäniksen metsästysaika on valtion aika. Metsäjänikselle ja rusakolle ei kiintiötä.

Kauriin metsästysaika on valtion aika ilman kiintiötä.

Metsäkanalintujen metsästysaika on valtion aika.
Metsäkanalintujen saaliskiintiö on 4 kanalintua,joista yksi saa olla metso/koppelo/metsästyskausi.
Pyylle ei kiintiötä. Vieraalle kiintiöt ovat samat.

Riistan joulurauha 24.-25.12.2023

Muista tarkistaa lyijykieltoalueet!

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/de4efb08-df55-4c9e-b4e6-4feac634e82e


Pienriistan rauhoitusalueet

- Rantakylän raja-sähkölinja-Liminganjoki-naisten väylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tie- Rantakylän raja. Edellä mainitun alueen rauhoitus päättyy 1.10.2023 klo 00.00.

Kartta

- Suutarinkylässä Tyrnäväjoen ja Kylmäläntien välinen alue, välillä Alatemmeksen erän raja- Rajalan tila.

Kartta

- Temmeksellä Vanhantienvarren- Vt 4:n- Heinijärventien- Temmesjoen välinen alue.

Kartta

- Pehkosen/Jukka Koskiahon maa-alue.


- Kiiskilänkylässä, Kuorilehto Meerin omistama
kaivettu vesiallas.

Kartta

- Temmeksellä Raimo Junttilan pellot

- Suutarinkylässä Seppo Tervon kosteikko alue


Reviirin tunnukset:

Käyttäjätunnus: litemy.1776@reviiri.org

Salasana: Litemy12345

Kartta on vielä keskeneräinen.