Kesäkokouksen 22.7.2020 päätökset metsästyskaudelle 2020-2021

Päätettiin rauhoittaa seuraavat alueet


- Limingan kirkonkylän ympäristön alue: Rantakylän
raja-sähkölinja-Liminganjoki-naisten
väylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tie-Rantakylän raja. Edellä mainitun alueen
rauhoitus päättyy 1.10.2020

- Suutarinkylän alueelta Tyrnäväjoen ja Kylmäläntien
välinen alue, välillä Alatemmeksen erän raja- Rajalan tila. Edellä mainitulla alueella sallitaan loukkupyynti.

- Temmeksen alueelta Vanhantienvarren- Vt 4:n-
Heinijärventien- Temmesjoen välinen alue

- Pehkosen/Jukka Koskiahon maa-alue

- Kiiskilänkylässä, Kuorilehto Meerin omistama
kaivettu vesiallas

- Temmeksellä Raimo Junttilan pellotMetsästysajat:

Kyyhkyjahdin metsästysajaksi päätettiin valtion aika,
paitsi rauhoitusalueen rajana olevan sähkölinjan länsipuolella kyyhkyjahti alkaa 20.8.klo 12.00.

Päätettiin rauhoittaa peltopyy.

Hallitus esitti merihanhen metsästyksen alkavan

10.8 viljelyspelloilla maanomistajan luvalla, joka hyväksyttiin.

Päätettiin, että kiinteiden keinopuskien teko ja

luotiaseen käyttö Limingan lahden vesialueella ovat kiellettyjä.Metsäkanalintujen metsästysajaksi päätettiin valtion
aika.

Jäniksen metsästysajaksi päätettiin valtion aika.

Kauriin metsästysajaksi päätettiin valtion aika.


Metsäkanalintujen saaliskiintiöksi päätettiin 4 kanalintua,
joista yksi saa olla metso/koppelo/metsästyskausi. Metsäjänikselle ja rusakolle ei asetettu kiintiöitä


Päätettiin riistan joulurauha 23.-25.12.2020.Kesäkokouksen 18.7.2018 päätökset metsästyskaudelle 2018-2019

Pienriistan rauhoitusalueet:

- Rantakylän raja-sähkölinja-Liminganjoki-naisten väylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tie- Rantakylän raja. Edellä mainitun alueen rauhoitus päättyy 1.10.2018 klo 00.00. Kartta

- Suutarinkylässä Tyrnäväjoen ja Kylmäläntien välinen alue, välillä Alatemmeksen erän raja- Rajalan tila. Kartta

- Temmeksellä Vanhantienvarren- Vt 4:n- Heinijärventien- Temmesjoen välinen alue. Kartta

- Pehkosen/Jukka Koskiahon maa-alue. Kartta

Metsästysajat:

Kyyhky, vesilinnut, metsäkanalinnut valtion aika

- rauhoitusalueen rajana olevan sähkölinjan länsipuolella kyyhkyjahti alkaa 20.8. klo 12.00.

Merihanhen metsästys alkaa 10.8 viljelyspelloilla maanomistajan luvalla

Jänis/rusakko valtion aika

Kauris valtion aika. Kiintiö 3+3

Peltopyy rauhoitettu

Limingan lahden vesialueella luotiaseen käyttö vesilinnustuksessa on kielletty turvallisuussyistä.

Kiinteiden keinopuskien teko vesialueella on kielletty. Viljelyksiä ei saa tallata, hylsyt ja roskat kerätään mukaan!

Saaliskiintiöt:

Metsäkanalinnut 3 kpl/kausi/metsästäjä - yksi saa olla metso.

Jäsenen mukana olevan luvan lunastaneen vieraan saaliskiintiö on myös em./kausi

Metsäjänis/rusakko - ei saaliskiintiötä

Joulurauha

Joulurauha riistalle 23.12.- 25.12.2018

Saalisilmoitus

31.1.2019 mennessä pj. Toni Kumpuvaara (litemy.pj@gmail.com), siht. Katja Bildo (litemy.sihteeri@gmail.com)

Lupien hinnat Liminganlahden vesialue: kartta

- jäsen 35€/kausi

- vieras aloitusvuorokausi 20.8. klo 12.00-21.8. klo 00.00 50 €

- 21.8. klo 00.00 lähtien 25 €/vrk

- vieraskausilupa 100 €

Maa-alue:

- vieraan päivälupa jäsenen mukana 15 € /päivä

- vieraskausilupa jäsenen mukana 150 €

Koemaksut: Yhdistyksen ulkopuolisille koirille, ns. ”pitkänkokeen” maksu 25€/koesuoritus

Lupamyynti: Luvat myydään internetissä kotisivujen ohjeiden mukaan. Poikkeuksena maa-alueen kausilupa, joka ostetaan puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Suutarinkylä: Mauri Alasuutari, Kylmäläntie 155, 91800 Tyrnävä, puh. 0500 277333

Maksuohjeet seuran tilille ks. www.litemy.fi