Toiminta

Tärkeimmät riistalajit yhdistyksen toiminta-alueilla ovat hirvi, jänis, vesilinnut ja metsäkanalinnut.

hirvi.jpg


Hirvenmetsästys


Tällä hetkellä seuran hirvenmetsästykseen osallistuu n. 250 henkeä, jotka on jaettu 16 seurueeseen. Hirvienmetsästys tapahtuu lähes pelkästään koirien avulla, jolloin hirvet ammutaan joko koiran haukusta tai hirvien siirtyessä pois haukusta seurueen passimiesten toimesta.


Hirvien kaatolupien haku on tapahtunut jo vuosien ajan hirvijaoston kautta.


Vesilintupyynti


Vesilinnunpyyntialueet sekä suojelu- ja rauhoitusalueiden rajat on merkitty sekä maa- että merialueella 5 - 8 metrin pituisilla riu´uilla, joihin on kiinnitetty ao. metsästysaluetta, suojelu- tai rahoitusaluetta koskettavat kyltit.


Maa-alueella rajalinjoja on aukaistu ja levennetty valvonnan tehostamiseksi ja lisäämiseksi. Merialueella merkinnät on tehty yhteistyössä Lumijoen ja Oulunsalon Metsästysyhdistysten sekä Hirvasniemen Erämiesten kanssa. Rajat ja niiden merkinnät käydään läpi Merivartioston ja poliisiviranomaisten kanssa ennen metsästyskauden alkua.


Vesilintupyynnin valvontaa suoritetaan koko syksyn ajan yhteistyössä Virpiniemen Merivartioaseman, Limingan kihlakunnan poliisin, Oulun venepoliisin ja paikallisten riistanvartijoiden kanssa.

kettu_1.jpg


Pienpetopyynti


Pienpetojen, lähinnä supikoirien ja minkkien sekä kettujen pyyntiä on harjoitettu Limingan Isoniityn lohkokunnan, Limingan jakokunnan ja Temmesjokivarren alueilla. Pyynnissä on ollut 10 - 30 loukkua ja muuta pyydystä. Minkkejä ja supikoiria on saatu saaliiksi etenkin Rantakylän ja Virkkulan suojelualueella ja pienpetokanta on edelleen voimakasta.

riistanhoito.jpg


Tärkeimmät riistanhoitotyöt

 • nuolukivien vienti metsään
 • riistapeltojen teko
  • kasveina mm. rehukaali, rehunauris ja raeheinä
  • riistapeltoja 49 kpl
  • yht. 37,4 hehtaaria
 • kauriiden ruokintapaikkoja 10 kpl
 • vesilintujen pesimäalueiden raivaus risukoista ja ryteiköistä
 • vesilintujen ruokinta pääosin ohralla, joka on hankittu paikallisilta viljelijöiltä
  • ruokintapaikkoja 25 kpl
 • telkänpönttöjen uudistaminen ja puhdistaminen lähinnä Temmesjokivarressa
  • pönttöjä tällä hetkellä 100 kpl
 • riistakantojen laskenta mm. riistakolmion avulla

Kuvat: Pauliina Pönkkä