Saalisilmoitus

Saalisilmoitus

LiTeMy:n säännöt: "Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle, tai sen määräämälle.

Huom! Saalisilmoitus PITÄÄ tehdä, vaikka ei saalista saisikaan.
Omariistaan ilmoitetut saaliit näkyvät VAIN riistakeskuksen tilastoissa.

Ilmoita saalistiedot 31.1.2023 mennessä!

sihteeri: Katja Ahtiainen
Temmesjoentie 13 B
91900 Liminka
040 4109561

litemy.sihteeri@gmail.com

SAALISILMOITUS NETISSÄ

Täytä saalisilmoitus netissä, tieto menee suoraan sihteerille: sähköinen saalisilmoitus