Saalisilmoitus

Saalisilmoitus

Huom! Saalisilmoitus PITÄÄ tehdä, vaikka ei saalista saisikaan.

LiTeMy:n säännöt: "Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle, tai sen määräämälle.

Ilmoita saalistiedot 31.1.2020 mennessä!

sihteeri: Katja Ahtiainen
Temmesjoentie 13 B
91900 Liminka
040 4109561

litemy.sihteeri@gmail.com

SAALISILMOITUS NETISSÄ

Täytä saalisilmoitus netissä, tieto menee suoraan sihteerille: sähköinen saalisilmoitus